Защо “Изповед в Метафори”?

Изповед в метафори, или всичко онова, което едно сърце може да потиска до пръсване. Понякога бурята е преди затишието.

“Изповед в метафори” изобразява пътуването на едно съзнание от непрогледния мрак, основаващ началото, до така бленуваната светлина. Път, който може да се разглежда както като физическо порастване, така и като духовно извисяване на един още млад, объркан и непокорен дух.

Книгата е разделен на две части “Бурята” и “Затишието”, които обърнати наобратно разбиват клишето с така популярната фраза “Затишие пред буря” и се доближават повече до теориите на Карл Густав Юнг за нуждата за осъзнаване на собствената тъмнина.

Всички текстове представят на читателя метафори, които изобразяват често срещани събития в реалния живот, а самият той дори може да припознае себе си в автора. Подредени в този ред, текстовете въвличат читателя в богатата палитра на човешките чувства, които са неизменна част от нашето битие.

В “Изповед в метафори” болката и страданието са ясно изразени, но във финала на книгата биват заместени от смирение и удовлетвореност.

Искрено вярвам, че описвайки своите лични падения и загуби, както и последващи победи и възходи, мога да вдъхновя читателя да поглежда отвъд мъката.

ИЗПОВЕД В МЕТАФОРИ
© Теодора Сукарева – Теа, автор-издател, 2023
Редакция и коректура: Николай Владимиров
ISBN: 978-619-92590-0-9
Всички права запазени.

Author: Теодора Сукарева - Теа

Знам, че понякога бурята е преди затишието. Но все още се чудя, на какво е способно едно сърце, преди да се свие до пръсване.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *