„КОГАТО СЛЪНЦЕТО УМИРА“

Когато слънцето умира - Теодора Сукарева

Когато слънцето умира
и дави се последният му лъч,
то пътя си едвам намира
из море от викове и жлъч.

Че грее твърде ярко и горещо
беше му вменената вина,
но щом мракът заменя го зловещо
прощават му горчивата злина.

И така сякаш всичко е наред,
държат се всички по Земята –
топлиш ли ги търсят те навред,
стоплиш ли се – показват ти вратата.

Теодора Сукарева