Как да не сме нечие копие

Копие

Гугъл може да бъде полезен не само за "как да си накъдря косата без маша" тип проучвания.


Соломон Аш първи провежда изследване върху социалното влияние и поведенческите промени у човека, за да установи кои са факторите, които ни пречупват под груповия натиск.

Той провежда следния експеримент, събира група от деветима. Един от тези девет е нищо неподозиращия субект, чиито реакции наблюдаваме, а другите осем играят роля. Пред групата се показват три отсечки с различна големина. Участниците трябва да изравнят еталон модел, който е напълно равен на средната отсечка. Нашия субект последен дава отговор, като преди него всички останали грешат умишлено с идеята да му повлияят и приложат натиск. 33% от отговорите на изследвания човек са в съгласие на мнозинството.

Пък Елиът Арансън в книгата си "Човекът социално животно" заявява, че човек с по-ниско самочувствие е по-склонен към конформизъм. Соломон Аш обяснява,че терминът конформизъм се свързва с подчинение на груповата норма, което лишава личността от активност.

Та, моя личен извод е, че за съжаление много от хората са подчинени на норми, създадени от по-силните психически от тях гадове.

Малко ми е неприятно да го кажа, но изглежда, за да създадеш у себе си независимост ще трябва да вървиш по пътя си сам. Да правиш разлика когато вървиш до някого и когато го следваш и ако наистина се уповаваш на неговите стъпки, промени посоката. Светът не се нуждае от още копия на копия.

2 thoughts on “Как да не сме нечие копие

    1. Разбира се! Говорех за онези типове по-силни психически, които се възползват по непристоен начин от други хора.

Leave a Reply